Ons kwaliteitsbeleid

Zorgservice XL zal ervoor zorgen dat:

  • De wet- en regelgeving op het gebied van (product)kwaliteit wordt nageleefd;
  • Alle medewerkers bewust zijn van taken/verantwoordelijkheden, processen en werkinstructies die zorgen voor een optimale dienstverlening aan de ziekenhuizen;
  • Alle leveranciers op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden om continu de maximale productkwaliteit te leveren en diensten te verlenen;
  • Er reguliere interne en externe audits worden uitgevoerd op de juiste naleving van de processen, systemen en werkinstructies. Eventuele tekortkomingen worden gedocumenteerd en verbeterd;
  • Klachten over de dienstverlening van Zorgservice XL en productklachten worden gedocumenteerd en afgerond;
  • Er regelmatig overleg is met de stakeholders met betrekking tot kwaliteitsverbeteringen en -veranderingen.