Ons kwaliteitsbeleid

Zorgservice XL zal ervoor zorgen dat:

  • de wet- en regelgeving op het gebied van (product)kwaliteit wordt nageleefd;
  • alle medewerkers bewust zijn van taken/verantwoordelijkheden, processen en werkinstructies die zorgen voor een optimale dienstverlening aan haar klanten;
  • alle leveranciers op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden om continu de maximale productkwaliteit te leveren en diensten te verlenen;
  • er reguliere interne en externe audits worden uitgevoerd op de juiste naleving van de processen, systemen en werkinstructies. Eventuele tekortkomingen worden¬†gedocumenteerd en z.s.m. verbeterd;
  • klanten- en productklachten goed worden gedocumenteerd en z.s.m. naar tevredenheid van de klant worden opgelost;
  • er regelmatig overleg is met de klanten m.b.t. kwaliteitsverbeteringen en -veranderingen.