Samenwerken met Zorgservice XL

Het succes van “onze” ziekenhuizen is ons succes.

Volledige inkoop voor en mét uw ziekenhuis

Efficiënte en volgbare goederenstroom

Transparante factuurafhandeling

Optimaal assortimentsbeheer

Stap 1:
Presentatie van het business model voor de Raad van Bestuur (en eventueel Medisch Specialistische Bedrijven).

Stap 2:
Tekenen van een geheimhoudingsverklaring.
Uitvoeren van een quickscan/benchmarking voor een mogelijke samenwerking.

Stap 3:
Opstellen van de business case.
Besluit Raad van Bestuur: go or no-go.
In hoofdlijnen beslissen wat de scope van de initiële samenwerking wordt.
Contractuele verplichtingen tussen het ziekenhuis en Zorgservice XL afstemmen.

Stap 4:
Formeren van een projectgroep “Ziekenhuis en Zorgservice XL”
Maken van een transitieplan, Service Level Agreement en indien van toepassing ook een gedegen overnameplan personeel, governance-model, communicatie-plan, projecten-plan.

Stap 5 :
Overleg met Raad van Bestuur en Ondernemingsraad.
Overleg met betrokken medewerkers en tekenen van arbeidscontracten.

Stap 6 :
Executie/implementatie.