Samenwerken met Zorgservice XL

Het succes van “onze” ziekenhuizen is ons succes.

Volledige inkoop voor en mét uw ziekenhuis

Volledige inkoop voor en mét uw ziekenhuis

Efficiënte en volgbare goederenstroom

Efficiënte en volgbare goederenstroom

Transparante factuurafhandeling

Transparante factuurafhandeling

Optimaal assortimentsbeheer

Optimaal assortimentsbeheer

Stap 1:
Presentatie van het business model voor de Raad van Bestuur (en eventueel Medisch Specialistische Bedrijven).

Stap 2:
Tekenen van een geheimhoudingsverklaring.
Uitvoeren van een quickscan/benchmarking voor een mogelijke samenwerking.

Stap 3:
Opstellen van de business case.
Besluit Raad van Bestuur: go or no-go.
In hoofdlijnen beslissen wat de scope van de initiële samenwerking wordt.
Contractuele verplichtingen tussen het ziekenhuis en Zorgservice XL afstemmen.

Stap 4:
Formeren van een projectgroep “Ziekenhuis en Zorgservice XL”
Maken van een transitieplan, Service Level Agreement en indien van toepassing ook een gedegen overnameplan personeel, governance-model, communicatie-plan, projecten-plan.

Stap 5 :
Overleg met Raad van Bestuur en Ondernemingsraad.
Overleg met betrokken medewerkers en tekenen van arbeidscontracten.

Stap 6 :
Executie/implementatie.