Onze Inkoop

Ons inkoopteam houdt zich bezig met het volledige strategische, tactische en operationele inkoopproces. Zij werken nauw samen met de verantwoordelijke managers in de ziekenhuizen. Samen bepalen zij het optimale assortiment met producten, diensten en investeringen. Dit leidt tot een zogeheten Best Practice Assortiment (BPA), waarbij specificaties worden vastgelegd in een programma van eisen.

Via een standaard inkoopmethodiek sluiten onze professionals de beste contracten met betrouwbare leveranciers. Hierbij wordt naast kwaliteit en prijs ook naar andere belangrijke facetten gekeken, zoals levertijden, seriegrootte en verpakkingen. Logistiek en Inkoop gaan hierbij hand in hand. Ervaring leert ons dat het bundelen van krachten leidt tot een beter inkoopresultaat en efficiëntere processen. Dit doen wij door de expertise van specialisten, het BPA en het volume tussen de ziekenhuizen en leveranciers te combineren. Daarom sturen wij aan op intensieve samenwerkingen tussen ziekenhuizen en leveranciers op dit gebied.

Elk kalenderjaar stellen we samen met de Raad van Bestuur van elk ziekenhuis een taakstellende inkoopkalender op. Deze kalender bevat de inkoopprojecten die we dat jaar met alle betrokken ziekenhuizen onder onze leiding uitvoeren.

Het gehele inkoopproces verloopt efficiënt en effectief. Dat is het resultaat van onze forse investering in IT-systemen. Hiermee leggen we alle bestellingen van de gebruikers vast. Via track & trace informeren we elke besteller tot in detail over de bestelstatus.

Wij regelen het gehele inkoopproces overeenkomstig de afgesproken autorisaties van de procuratiehouders in het ziekenhuis, van de Materiaal Advies Commissie en Investeringscommissie. Het protocol ‘medisch producten dossier’, dat met het ziekenhuis is afgesproken, is hierbij leidend.

Wij hebben een team van specialisten in huis dat er met behulp van EDI-verbindingen op toeziet dat de masterdata van het BPA correct en compleet is. Dit bevordert de efficiënte en effectieve verwerking van orders. Met onze geavanceerde IT-systemen presenteren we de gewenste key performance indicators en uitvoerige data-analyses.